Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Emagazine

Điểm đến

09:23 12/05/2024

Tôi cũng như bao người Việt Nam khác đã được học, được đọc về những chiến công oanh liệt của chiến dịch Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu". Trong đó có Điện Biên với rừng hoa ban nở trắng núi đồi, có bản làng đậm...