Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

TP.HCM đưa Dự án Charmington Dragonic ra khỏi danh mục thu hồi đất

Lê Thy Thêu
Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM vừa có Báo cáo số 711 về nội dung trình HĐND Thành phố thông qua danh mục thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án.

Tại tờ trình vào đầu tháng 1/2024 về danh mục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn thành phố, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất 22 dự án cần thu hồi đất với diện tích 15,03ha.

Qua thẩm tra có 6 dự án chưa đủ điều kiện để thông qua, gồm:

Dự án Trường Chuyên biệt Tương lai, quận 5. Dự án này đã được thông qua quá 3 năm, tuy nhiên hiện nay tiến độ dự án đã ban hành thông báo thu hồi đất và kế hoạch thu hồi đất.

Dự án khu liên hợp nhà ở - văn phòng – thương mại Tản Đà – Hàm Tử, quận 5 (tên thương mại là Charmington Dragonic) do Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hùng Anh Năm (Công ty con của TTC Land) làm chủ đầu tư chưa có có hồ sơ đề xuất chủ trương, chưa được phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch 1/2000.

du-an-charminton-1706510822.jpg
Phối cảnh dự án Charmington Dragonic. Ảnh: Internet

Dự án xây dựng cầu Kênh Ngang số 1 (đường Hoài Thanh – quận 6) chưa được giao vốn trung hạn 2021 – 2025, chưa có kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 – 2024.

Dự án công viên phường Tân Chánh Hiệp và dự án công viên phường Thạnh Lộc vì khu đất có nguồn gốc đất công hiện đang do UBND quận 12 quản lý, do đó không phải thực hiện công tác thu hồi đất.

Dự án nâng cấp mở rông đường vào khu tái định cư mở rộng đường vào khu tái định cư phường Tân Thới Nhất, quận 12 chưa đủ điều kiện thông qua do hiện nay đang thực hiện công tác điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư.

Về danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất 5 dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa với diện tích 10,24ha.

Dự án nạo vét, cải tạo môi trường xây dựng hạ tầng Rạch Xuyên Tâm (từ Kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè đến sông Vàm Thuật) quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp với diện tích thu hồi đất 53,72ha vào danh mục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng cũng mới được Sở Tài nguyên và Môi trường trình bổ sung.

Như vậy, trên địa bàn thành phố sẽ có 18 dự án đủ điều kiện thông qua với diện tích 65.67ha về danh mục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Thy Thêu