Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Điều khoản sử dụng

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG
MẠNG XÃ HỘI TRỰC TUYẾN VIETNAM TRAVEL - VNTRAVEL.ORG.VN

1. CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN

Điều khoản sử dụng (ĐKSD) là các thoả thuận mang tính pháp lý giữa MXH VIETNAM TRAVEL với người sử dụng website, về việc truy cập và sử dụng website vntravel.org.vn, bất kỳ dịch vụ, tính năng, nội dung hoặc các ứng dụng nào được cung cấp trên tên miền https://vntravel.org.vn. ĐKSD này được áp dụng ngay cả khi bạn không có tài khoản VIETNAM TRAVEL và việc bạn sử dụng dịch vụ của VIETNAM TRAVEL nghĩa là bạn chấp nhận ĐKSD này.
VIETNAM TRAVELcó thể cập nhật lại ĐKSD theo quyết định của mình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn. Bạn hiểu rằng việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi ĐKSD được cập nhật hoặc thay đổi nghĩa lbạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo ĐKSD đã được cập nhật hoặc sửa đổi. Bạn nên vào trang này định kỳ để xem lại những điều khoản thỏa thuận bởi vì chúng có thể bó buộc bạn. Bạn chịu trách nhiệm đối với việc đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ phiên bản ĐKSD mới nhất tại mọi thời điểm và bạn có thể truy cập vào phiên bản hiện hành bất cứ lúc nào tại: https://vntravel.org.vn. 
Một số vùng của Website không tránh khỏi phụ thuộc vào những thỏa thuận bổ sung. Bằng cách sử dụng bất cứ dịch vụ cụ thể nào thuộc Website, bạn đồng ý bị ràng buộc và sẽ tuân theo các chỉ dẫn và quy định được đăng tải theo từng thời điểm áp dụng riêng cho các dịch vụ đó.

2. HÀNH VI VÀ TRÌNH BÀY CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

Quy định chung:
•    Bạn hiểu rằng tất cả các thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình chụp, hình họa, video, thư hoặc các tài liệu khác (sau đây gọi chung là “Nội dung”), cho dù được đăng công khai hoặc được truyền đưa riêng, là hoàn toàn thuộc về trách nhiệm của người tạo ra Nội dung đó.
•    VIETNAM TRAVEL không chịu trách nhiệm pháp lý và nói chung là không kiểm soát được những thông tin do những người sử dụng khác nhau cung cấp thông qua Website. Theo lẽ rất tự nhiên, thông tin của những người khác có thể không nguyên vẹn, không chính xác, gây khó chịu, có hại, bị phản đối và trong một vài trường hợp sẽ bị ghi sai hoặc giả vờ ghi sai.
•    Điều này có nghĩa là bạn, chứ không phải VIETNAM TRAVEL , phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với: (a) toàn bộ Nội dung mà bạn tải lên, đăng, gửi, truyền đưa hoặc tạo sẵn theo phương thức khác qua Dịch vụ, (b) việc bạn tiếp xúc, sử dụng những Nội dung của người khác trên Website này hoặc với bất cứ thiệt hại, tổn thất nào phát sinh từ việc bạn tiếp xúc, sử dụng Nội dung trên Website này
Trình bày của người sử dụng:
•    Bạn có thể chia sẻ thông tin hợp lệ dưới các định dạng chúng tôi mặc định tại các khu vực cho phép. Là người sử dụng, bạn cần có trách nhiệm với các giao tiếp của riêng bạn và phải tự chịu trách nhiệm với kết quả của việc đăng tải. Chúng tôi không đại diện hay cam đoan tính trung thực, chính xác hoặc sự phụ thuộc vào những giao tiếp được đăng tải bởi người sử dụng hay xác nhận bất cứ quan điểm nào được người sử dụng bày tỏ. Bạn biết rằng bất cứ sự phụ thuộc nào vào những tài liệu được đăng tải bởi những người sử dụng khác sẽ gây nguy hiểm cao cho bạn.
Bạn phải chấp nhận rằng sẽ KHÔNG tải lên, đăng, gửi, cung cấp, tái sản xuất, truyền hoặc phát tán lên Website dưới bất kỳ hình thức nào những Nội dung sau:
•    Những nội dung vi phạm bất cứ quyền sở hữu trí tuệ nào của người khác (bao gồm mà không hạn chế quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh…) nếu bạn không phải là người chủ bản quyền hoặc không được người chủ bản quyền cho phép, những nội dung xâm phạm bảo mật, quyền cá nhân hay quyền công cộng của người khác, những nội dung không được phép công bố, tiết lộ.
•    Những nội dung sai lệch, xuyên tạc, chưa xác thực, không chính xác hoặc những thông tin không phải là của chính bạn. Những nội dung gây cản trở hoặc làm mất hay làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, quyền lợi hợp pháp của người nào khác hoặc bất cứ tổ chức nào khác.
•    Những nội dung khiêu dâm đồi trụy, tục tĩu, khiếm nhã, bôi nhọ, xúc phạm, lăng mạ, phỉ báng, sỉ nhục, quấy rầy, căm ghét, gây thù oán, đe dọa, bạo lực, phá hoại, lừa gạt, bịa đặt, vu khống, mạo danh, gây rối, kích động, xuyên tạc, đả kích hay chia rẽ chính trị/ tôn giáo/ sắc tộc, phân biệt chủng tộc/ dân tộc, tuyên truyền chống phá, máu me kinh dị, và những nội dung có hại, gây khó chịu khác bao gồm cả những nội dung dẫn đến việc truyền bá hay khuyến khích các hành vi có thể cấu thành tội phạm hay vi phạm pháp luật, các quy định của địa phương, quốc gia và nước ngoài.
•    Những nội dung vô nghĩa, không có chủ đề, không đúng chủ đề; đăng tải nhiều lần cùng một nội dung, một URL hoặc một bài viết…
•    Những nội dung chứa bất kỳ loại virus, trojan, bom thời gian, các đoạn mã máy tính, các tập tin, những quy trình hay chương trình máy tính khác với mục đích gây cản trở, phá hủy, chiếm đoạt hay hạn chế chức năng của bất cứ hệ thống, dữ liệu hoặc thông tin nào.
•    Những nội dung, thông tin để tổ chức bất kỳ cuộc thi, chương trình trúng thưởng, khuyến mãi nào trên Website mà không được sự chấp thuận bằng văn bản của chúng tôi.
•    Truyền bá các nội dung văn hoá phẩm đồi trụy, bạo lực, trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam.
•    Khởi xướng hoặc tham gia đăng tải, lan truyền, trao đổi hay bình luận về các vấn đề chính trị, tôn giáo, sắc tộc.
•    Lừa gạt, đe dọa, sỉ nhục hoặc quấy rối các thành viên của VIETNAM TRAVEL và những người khác.
•    Tham gia các hoạt động tiếp thị đa cấp trái pháp luật, phát tán các nội dung xúi giục kinh doanh, dụ dỗ mua bán…
•    Tập hợp, sao chép hay nhân đôi bằng bất cứ cách thức nào bất cứ nội dung hay thông tin nào hiện có từ Website.
•    Thu thập nội dung, thông tin, tài liệu, địa chỉ email của người khác từ trang VIETNAM TRAVEL hoặc sử dụng các chương trình tự động thu thập thông tin mà không có sự cho phép của chúng tôi.
•    Lấy thông tin đăng nhập hay truy cập tài khoản thuộc về một người nào khác, truy nhập bất hợp pháp đến Dịch vụ.
•    Xóa hoặc sửa lại bất cứ thông tin, dữ liệu nào được đăng bởi bất cứ một người hay một tổ chức nào khác.
•    Tiết lộ hay chia sẻ mật khẩu của bạn cho bên thứ ba hoặc dùng mật khẩu của bạn vì những mục đích không được quyền, nếu bạn có mật khẩu cho phép truy cập đến vùng không công khai của VIETNAM TRAVEL .
•    Sử dụng bất cứ thiết bị, phần mềm hay quy trình nào gây cản trở hoạt động thích hợp của Dịch vụ, Website hay bất cứ hoạt động nào được kiểm soát trên trang úng tôi. Nếu được chúng tôi đồng ý, bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thực hiện cuộc thi, chương trình đó theo đúng quy định của pháp luật.
Những hạn chế sử dụng đặc biệt:
•    Website và các Dịch vụ của VIETNAM TRAVEL chỉ được dùng cho các mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại. Chúng tôi đặc biệt ngăn cấm việc dùng Website này với bất cứ mục đích nào khác.
•    Bạn đồng ý KHÔNG dùng Website VIETNAM TRAVEL vì bất kỳ điều nào dưới đây:
•    Công bố và lan truyền những thông tin bịa đặt, sai sự thật, chưa kiểm chứng… gây ảnh hưởng đến cá nhân và tổ chức khác.
•    Tiếp tay hoặc thực hiện các hoạt động phi pháp, bất cứ điều gì gây hiểu nhầm, kỳ thị, xung đột, phân biệt đối xử, gây mâu thuẫn tôn giáo, sắc tộc…
•    Gắn, chèn hay cài đặt bất cứ siêu liên kết, tệp tin, từ khóa bị giấu hay từ khóa không thích hợp (nói cách khác là có tính chất lừa dối) nào cho các bài viết, hình ảnh (bài đăng) đăng trên VIETNAM TRAVEL .
•    Thực hiện bất cứ hành động nào áp đặt một lượng lớn không hợp lý hay không cân xứng lên bất cứ thiết bị nào của Website. Thực hiện bất cứ điều gì có thể vô hiệu hóa, làm quá tải hoặc làm giảm hoạt động bình thường của VIETNAM TRAVEL .
•    Sử dụng hay cố gắng sử dụng bất cứ máy móc, phần mềm, công cụ, thiết bị khác hoặc kỹ thuật gì để đánh dấu hoặc tìm ra bất cứ trang VIETNAM TRAVEL nào khác ngoài những công cụ tìm kiếm và đại lý tìm kiếm có được trên VIETNAM TRAVEL và những trang khác hiện hữu trong các nhánh web của bên thứ ba (ví dụ như Netscape Navigator, Microsoft Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome…).
•    Phá hoại hay cố gắng xâm nhập quyền quản trị tối cao của Webiste.
•    Tạo điều kiện hoặc khuyến khích bất kỳ hành vi nào vi phạm ĐKSD này.
•    Chúng tôi đóng vai trò như người hướng dẫn thụ động cho sự trình bày và công khai trực tuyến của Nội dung do người sử dụng cung cấp và không có trách nhiệm phải hiển thị mọi giao tiếp, thông tin mà người sử dụng đã thực hiện.
•    Nếu những nội dung giao tiếp do người sử dụng thực hiện không phù hợp với những thỏa thuận và điều kiện của ĐKSD này, chúng tôi có thể kiểm tra những điều không đúng, xác định thiện chí và thận trọng xem xét có nên loại bỏ hay yêu cầu loại bỏ các trình bày đó.
•    Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý cũng như không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ người sử dụng VIETNAM TRAVEL nào vì đã thực hiện hay không thực hiện biện pháp với những hoạt động không phù hợp như thế.
•    Chúng tôi giữ quyền quyền trục xuất những người sử dụng và ngăn chặn những sự truy cập xa hơn đến trang web này để xâm hại ĐKSD hay luật pháp và đồng thời giữ quyền loại bỏ những giao tiếp vi phạm và không phù hợp. Chúng tôi có thể từ chối không thực hiện bất cứ hành động hay dịch vụ nào đối với những Nội dung do người sử dụng cung cấp, mà chúng tôi thiết nghĩ là cần thiết hoặc thích hợp trong sự suy xét có hạn, nếu tin rằng có thể tạo ra trách nhiệm pháp lý cho VIETNAM TRAVEL .
Quy định an toàn trên VIETNAM TRAVEL :
•    Người sử dụng bị ngăn cấm xâm phạm hay có ý xâm phạm sự an toàn của Website, bao gồm mà không hạn chế: (a) truy cập những dữ liệu không dành cho người sử dụng hay đăng nhập vào một máy chủ hoặc tài khoản mà bạn không có quyền truy cập; (b) cố khảo sát, quét hay kiểm tra những khe hở của một hệ thống hoặc mạng hoặc mức độ an toàn hay xác nhận mà không có quyền thích hợp, (c) cố gây trở ngại cho dịch vụ đối với bất cứ người sử dụng, người chủ hay mạng nào, bao gồm mà không hạn chế thông qua các phương tiện hình thức cho virus vào trang web, làm quá tải, tràn ngập…, (d) giả mạo bất cứ tiêu đề TCP/IP hoặc bất cứ phần nào của thông tin tiêu đề hay ngụy trang thông tin nhận dạng theo cách khác để che giấu nguồn gốc của bất cứ Nội Dung nào được truyền đưa.
•    Sự xâm hại mạng hoặc sự an toàn của mạng có thể tạo nên trách nhiệm pháp lý của công dân hoặc tội phạm.
•    Chúng tôi có thể kết hợp với cơ quan quyền lực thi hành luật pháp trong việc truy tố những người sử dụng liên quan đến những xâm hại như trên.

3. LIÊN HỆ VỚI VIETNAM TRAVEL 

•    Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, vấn đề nào cần hỗ trợ khi sử dụng VIETNAM TRAVEL hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email: toasoan@vntravel.org.vn
•    Nếu bạn tìm thấy bất cứ trường hợp vi phạm nào đối với ĐKSD này, vui lòng thông báo cho VIETNAM TRAVEL  theo địa chỉ email: toasoan@vntravel.org.vn

4 QUY ĐỊNH CHUNG

•    ĐKSD (và các thỏa thuận bổ sung, các chính sách được kết hợp vào ĐKSD này) được coi là toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và VIETNAM TRAVEL về việc bạn sử dụng Dịch vụ. Việc chúng tôi không thể thực hiện hoặc thi hành bất kỳ quyền hạn hoặc điều khoản nào được quy định trong ĐKSD sẽ không cấu thành việc từ bỏ quyền hạn hoặc điều khoản đó tại bất kỳ thời điểm nào sau đó. Nếu bất kỳ quy định nào của ĐKSD bị vô hiệu thì các quy định khác của ĐKSD vẫn giữ nguyên giá trị và hiệu lực.
•    Bất kỳ bất đồng nào phát sinh từ việc bạn sử dụng Website hoặc sản phẩm, dịch vụ của VIETNAM TRAVEL sẽ được xem xét và giải quyết trên cơ sở luật pháp hiện hành. Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các quy định pháp luật của nước sở tại liên quan tới hoạt động trực tuyến, bảo vệ dữ liệu/ quyền riêng tư và Nội dung có thể chấp nhận được. Nếu bạn truy cập trang web này từ bên ngoài nước Việt Nam thì bạn sẽ chịu trách nhiệm trong khuôn khổ những luật theo quyền hạn của bạn.
•    Bạn đồng ý rằng tài khoản VIETNAM TRAVEL  của bạn là không thể chuyển giao và tài khoản của bạn sẽ chấm dứt đồng thời với việc toàn bộ nội dung trong đó cũng sẽ bị xóa bỏ vĩnh viễn ngay khi bạn qua đời.