Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Nhịp sống 24h

Nên lồng ghép đa dạng sinh học vào chính sách du lịch quốc gia

9 giờ trước

Theo Báo cáo từ Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) những hoạt động thực tế về quản lý phát triển bền vững lại thiếu đi sự lồng ghép về đa dạng sinh học.