Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Hợp tác phát triển du lịch nghỉ dưỡng, du lịch xanh

Chiều ngày 26/9, Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã ký kết các thỏa thuận hợp tác, với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch và thị trường bất động sản. Tại cuộc họp, hai bên đã đồng ý hợp tác nhiều lĩnh vực trong vòng 5 năm, bắt đầu từ tháng 9/2023 đến tháng 9/2028.

Theo đó, mục tiêu của việc hợp tác phát triển du lịch gắn với bất động sản là hai bên cùng nhau phối hợp thường xuyên, lâu dài và bền vững trên cơ sở phát huy chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên theo điều lệ hoạt động, quy định pháp luật, để từ đó thực hiện có hiệu quả các hoạt động của hai ngành du lịch và bất động sản. Vì nhiệm vụ của hai bên nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau và cùng nhau phát triển ngành du lịch và thị trường bất động sản theo chỉ đạo của Chính phủ và các cơ quan chuyên ngành...

4a3844ca3cbbe8e5b1aa-1695733183.jpg
Lễ ký hợp tác, liên kết phát triển giữa Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Hiệp hội Bất động sản Việt Nam.

Theo thỏa thuận, hai bên thống nhất sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan của bộ, ban, ngành Trung ương và UBND tỉnh/thành phố, các hiệp hội, doanh nghiệp liên quan để đề xuất các chính sách, chương trình hỗ trợ và định hướng đầu tư cho ngành Du lịch và thị trường Bất động sản. Các sự kiện, hội nghị và hội thảo sẽ được tổ chức để phục vụ cho sự phát triển của hai ngành này. Hai hiệp hội cũng sẽ triển khai các chương trình hợp tác liên quan đến nhiệm vụ của mình với các địa phương và mở rộng mối quan hệ hợp tác quốc tế.

Bên cạnh đó, hai bên sẽ phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch và đầu tư phát triển bất động sản nói chung và bất động sản du lịch nói riêng.

Tại buổi lễ, ông Vũ Thế Bình - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết: “Du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, có tác động trực tiếp đến các ngành kinh tế khác. Việc ký kết hợp tác giữa hiệp hội du lịch với bất động sản nhằm đẩy mạnh hơn nữa sự phát triển của hai lĩnh vực này theo đúng chủ trương của Chính phủ. Đối với người làm du lịch, tài sản quan trọng nhất là cơ sở lưu trú du lịch. Do đó, sự hợp tác này, khi xây dựng các cơ sở lưu trú sẽ tham vấn các tiêu chí về du lịch để hài hoà với nhu cầu của du khách; đồng thời, các đơn vị hiệp hội du lịch sẽ quảng bá, thu hút hách đến các dự án du lịch, nhất là du lịch nghỉ dưỡng, du lịch xanh...”.

Nêu ý kiến đánh giá tại buổi ký kết, ông Nguyễn Văn Khôi - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết: "Hiện nay có nhiều mô hình phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp có liên quan đến phát triển du lịch bất động sản. Do đó điều quan trọng nhất là cơ chế chính sách của các địa phương trong việc sử dụng đất, tính pháp lý rõ ràng, minh bạch để tạo điều kiện cho du lịch bất động sản phát triển...".

Kết thúc buổi lễ, hai bên cam kết nghiêm chỉnh thực hiện các điều khoản đã thống nhất tại Thỏa thuận hợp tác này, có trách nhiệm thực hiện đúng các nội dung trong thỏa thuận hợp tác và đúng quy định của pháp luật đã ghi ở trên. Thỏa thuận hợp tác có hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày 30/9/2028. Sau thời điểm đó, hai bên sẽ tổng kết, đánh giá kết quả và xem xét, đề xuất nội dung hợp tác cho giai đoạn tiếp theo.

 

 

 

 

T.Đ