Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

VITA

Truyền thông có vai trò quan trọng trong phát triển du lịch bền vững, nhanh, hiệu quả

3 ngày trước

Ông Vũ Thế Bình - Chủ tịch HHDLVN đánh giá cao vai trò của CLB Nhà báo Du lịch trong việc phát triển du lịch Việt Nam.