VietnamTravel's Cafe

CEO Nguyễn Ngọc Toản: “Không phải cứ làm mới sản phẩm du lịch là thu hút khách châu Âu”

CEO Nguyễn Ngọc Toản cho rằng điều khiến khách du lịch châu Âu yêu thích và muốn đến du lịch Việt Nam chính là vì được trải nghiệm chân phương bản sắc văn hóa truyền thống của Việt Nam