Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Pyeongchang - Điểm đến du lịch MICE hàng đầu của du khách Việt

Lượng du khách Việt đến Hàn Quốc đã vượt 380.000 lượt vào năm 2023, trong đó lượt du khách đến Hàn Quốc với mục đích MICE đã tăng gấp đôi so với năm 2022. Vì vậy, Pyeongchang đang có kế hoạch thu hút đối tượng này bằng cách tận dụng cơ sở hạ tầng du lịch và môi trường tự nhiên phong phú tại đây.

 

Anh Thư