Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Ông Vũ Quốc Trí được bổ sung làm Tổng thư kí Hiệp hội Du lịch Việt Nam

Sáng này 22/5, Ban Chấp hành Hiệp hội Du lịch Việt Nam bổ sung ông Vũ Quốc Trí, nguyên Chánh Văn phòng Tổng cục Du lịch giữ chức vụ Uỷ viên Ban chấp hành, Ban Thường trực, Tổng thư kí Hiệp hội Du lịch Việt Nam nhiệm kì V(2022-2027).

Hiệp hội Du lịch Việt Nam là một tổ chức tự nguyện phi chính phủ của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và công dân Việt Nam hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực du lịch.Theo Luật Du lịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp về du lịch được thành lập và hoạt động theo qui định của pháp luật về Hội.

Sáng này hôm nay 22/5, Ban chấp hành Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã đưa ra Thông báo về việc Bổ sung Uỷ viên BCH - Ban thường trực, Tổng thư kí Hiệp hội Du lịch Việt Nam nhiệm kì V (2022-2027). 

3cadb85c2470fa2ea361-1684729759.jpg
Ông Vũ Thế Bình (bên trái) Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Ông Vũ Quốc Trí (bên phải)
7980fb296705b95be014-1684729759.jpg
 

Ông Vũ Quốc Trí, sinh năm 1962, trình độ Thạc sỹ, nguyên Chánh Văn phòng Tổng cục Du lịch, nguyên Giám đốc Dự án phát triển nguồn nhân lực Du lịch Việt Nam, nguyên Giám đốc Chương trình phát triển năng lực Du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội (Những dự án do EU tài trợ cho ngành Du lịch) sẽ tham gia Ban chấp hành Hiệp hội Du lịch Việt Nam với chức vụ: Uỷ viên Ban chấp hành, Ban Thường trực, Tổng thư kí Hiệp hội Du lịch Việt Nam nhiệm kì V(2022-2027).

Thuận An