Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Xe & Công nghệ

Google mở thêm tính năng mới cho ứng dụng Maps và Search, nỗ lực phát triển du lịch bền vững

06:44 21/04/2024

Google cập nhật và mở rộng thêm tính năng mới cho Maps và Search giúp du khách dễ dàng tìm thấy các lựa chọn thay thế cho việc di chuyển, đồng thời nỗ lực đóng góp vào phát triển du lịch bền vững.