Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Môi trường

Đảo Phú Quý vận động mọi người chung tay thực hiện chiến dịch "Điểm đến không mang theo đồ nhựa"

06:51 19/01/2024

Mục tiêu của chiến dịch này là đóng góp vào việc phát triển du lịch bền vững, kết hợp với bảo tồn và phục hồi nguồn tài nguyên, bảo vệ cảnh quan tự nhiên...