Hot Deal

Bùng nổ khuyến mãi hấp dẫn tại Tuần lễ Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 năm 2023

Được triển khai từ ngày 4 - 10/12/2023, Tuần lễ Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 diễn ra khắp các quận, huyện, Thành phố trên địa bàn TP.HCM với nhiều chương trình, sự kiện đặc sắc.