Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Đạo diễn Trần Hữu Tấn