Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Tạp chí Vietnam Traveller - Số 39

Tạp chí Vietnam Traveller - Số 39

120000 ₫

Tạp chí Vietnam Travel số 39 là cột mốc đánh dấu sự trở lại của Vietnam Traveller, với giai đoạn mới, phù hợp với tốc độ tăng trưởng, phát triển và quá trình chuyển đổi số 4.0 của ngành Du lịch, được mang đến bởi đội ngũ mới nhưng kế thừa những tinh hoa của ấn phẩm cũ. Với tinh thần "New Adventures", các bài viết của Tạp chí được đầu tư mạnh mẽ hơn, đề cao tính khám phá, trải nghiệm hơn.

Tạp chí Vietnam Travel là cơ quan ngôn luận của Hiệp Hội Du Lịch Việt Nam, ra đời từ 2013. Tạp chí hướng đến mục đích phát triển hơn nữa du lịch Việt Nam, tạo ra các mối liên kết và hỗ trợ các thành viên trong Hiệp hội Du lịch, đồng thời cung cấp những thông tin bổ ích cho các độc giả yêu thích du lịch trong nước và thế giới. Tạp chí được xuất bản định kỳ phủ rộng đến nhiều đối tượng độc giả từ chuyên gia đến các bạn trẻ.