Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Tài chính - Ngân hàng

Chủ đầu tư Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng lỗ liên tiếp nhiều năm

15:25 20/05/2024

Theo công bố tài chính năm 2023 của Công ty CP Đầu tư và Du lịch Vạn Hương gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) lỗ sau thuế gần 62 tỷ đồng.